Identitet   |   Guidelines   |   Website   |   Branding   |   Campaign   |   Social   |   Koncept

Modernisering af visuel identitet

I forbindelse med en modernisering af Desination Fyns visuelle udtryk og med en ambition om at fange pulsen i Fyn som klynge for turisme, blev pryhl udvalgt for at stå for denne process.

Netop pulsen og diversiteten i de turismetilbud, der ligger i den Fynske klynge, var central i udviklingen af både logo og yderligere designelementer i den visuelle identitet. Outputtet er blevet en levende og fleksibel identitet, der kan rumme alle klyngemedlemmer og turismetilbud.

Brochure

 

Den fleksible identitet og grafiske elementer eksemplificeret ved et brochure design. Pryhl  udviklede en grafisk toolboks som Destination Fyns interne grafikere kan agere indenfor på deres forskellige markedsføringselementer.

”Fleksibelt og moderne design, der skaber en sympatisk og samlende identitet for den fynske turismeklynge som helhed”

Udvikling af ikoner

See more cases here