FREMTIDENS
SAMLINGSPUNKT

FOR BYGGERI
& ANLÆG.

Hvilket smørrebrød er du?

Website   |   Campaign   |   Social   |   Movie

Navne- og logoudvikling

Pryhl stod for at finde frem til en identitet og ikke mindst et navn, der kunne samle vidt forskellige interessenter, virksomheder og institutioner indenfor byggeri og anlæg under en fælles klynge. En klynge, der skulle være med til at fremme vidensdeling og de generelle betingelser og muligheder indenfor byggeri og anlægsbranchen. Navnet skulle være noget branchen kunne bakke samlet op omkring og samtidig være stolte over at være en del af.

Og hvem er ikke stolt over at være med til at bygge Danmark.

Logoet og identiteten er også bygget op omkring, byggeri, byplanlægning, arkitektur, anlægselementer og generel fremdrift i branchen.

Årsberetning

Eksekvering af corporate identity stilen på årsberetningen, hvor vi præsenterede den nye brancheklynge og de visioner og konkrete værktøjer man får adgang til , hvis man bliver en del af denne nye bygge- og anlægsklynge.

Ikonudvikling

Udvikling af ikonstruktur i forlængelse af den overordnede identitet og farveholdning.

See more cases here